Privacy policy

Wie zijn wij?
HandleidingKwijt B.V.
Weena 690 16.19
3012 CN Rotterdam
Nederland
KvK: 77685601

Welke gegevens verzamelen wij of derden via onze website?
Google Analytics
HandleidingKwijt verzamelt geanonimiseerde gegevens via Google Analytics. Daarvoor worden cookies gebruikt en is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Het verder delen van gegevens met Google is uitgeschakeld en de gegevens worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Google Adsense
HandleidingKwijt maakt gebruik van Google Adsense om advertenties weer te geven op onze websites. Daarvoor worden mogelijk gegevens verzamelt via onze website en worden gegevens gebruikt die eerder zijn verzameld via derden.

Waarom verzamelen wij of derden via onze websitegegevens?
Google Analytics
HandleidingKwijt verzamelt gegevens over onder andere bekeken pagina’s en zoekopdrachten om in te kunnen schatten waar we ons op moeten richten als het gaat om uitbreiding van de website.

Google Adsense
HandleidingKwijt maakt gebruik van Google Adsense om ervoor te zorgen dat de service die wij bieden gefinancierd kan worden. Daarvoor verzamelt Google mogelijk gegevens via deze website.

Waar worden gegevens opgeslagen?
Google
Google ontvangt geanonimiseerde gegevens met betrekking tot paginaweergaven, zoekopdrachten, verwijzingen en andere website gebruik. Daarnaast slaat Google mogelijk gegevens op voor advertentiedoeleinden.

OVH
Onze databases draaien op servers van OVH. Daar worden de anonieme gegevens die wij verzamelen met betrekking tot veelgestelde vragen opgeslagen.

Hoe lang worden opgeslagen gegevens bewaard?
HandleidingKwijt en derden verzamelen via deze website geanonimiseerde gegevens. Deze kunnen op geen enkele mogelijke manier worden herleid naar een gebruiker en worden voor onbepaalde tijd bewaard. Daarnaast verzamelt Google mogelijk gebruikersgegevens. Deze worden 36 maanden bewaard.

Opvragen gegevens
Iedere EU-burger heeft het recht om haar gegevens in te zien, te rectificeren of bezwaar te maken tegen het verzamelen daarvan. Aangezien HandleidingKwijt geen persoonlijk gegevens bewaard, is daarvan geen sprake met betrekking tot de gegevens die verzameld worden via onze websites. Als het gaat om de gegevens die Google verzamelt, dan kunt u daarvoor terecht op de privacy pagina van Google.